Disclaimer

Inhoud

LEVgroep heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect of incompleet is. LEVgroep sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) deze website, meer in het bijzonder als gevolg van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld. Vanzelfsprekend behoudt LEVgroep te allen tijde het recht om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

LEVgroep behoudt het auteursrecht voor de via deze site verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Zonder schriftelijke toestemming van LEVgroep mag niets van deze site openbaar worden gemaakt, worden verspreid en/of verveelvoudigd.