Dementievriendelijk Laarbeek

In 2015 is een grote groep vrijwilligers en professionals gestart om Laarbeek dementievriendelijker te maken. Op dit moment is onder begeleiding van een stuurgroep nog steeds een werkgroep actief die uitvoering geeft aan een actieplan om Laarbeek Dementievriendelijk te maken en te houden.

Hoe omgaan met mensen met dementie?

Dat is niet voor iedereen helder. Van werkgevers tot winkeliers, van partners tot familieleden: Dementievriendelijk Laarbeek voorziet in praktische informatie in de vorm van foldermateriaal, een persoonlijk gesprek of een informatiebijeenkomst.

Bij wie moet je zijn?

Als de dementie zo erg wordt dat zelfstandig wonen onder druk komt te staan, dan is het verstandig om contact met ons op te nemen. Wij hebben contacten met de verschillende professionele organisaties zodat zorg op maat geboden kan worden.


Alzheimercafé Gemert-Bakel-Laarbeek

Elke tweede dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus) komen mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden samen voor informatie en contact met lotgenoten. De bijeenkomst begint met een lezing of een interview met betrokkenen. Daarna kunnen bezoekers ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen.

Het Alzheimercafé Gemert-Bakel-Laarbeek vindt plaats in:Cultuurhuis De Eendracht, St. Annastraat 60 in Gemert. U bent van harte welkom!

EHBD-koffer

De Eerste Hulp Bij Dementie-koffer kan voor 6 weken uitgeleend worden. Klik hier voor meer informatie.

Voor wie?

Voor alle Laarbeekse inwoners.

Kijk ook eens op www.samendementievriendelijk.nl voor meer landelijke informatie.