Lokaal Mantelzorgnieuws Laarbeek

Vrijwillige hulpdienst Laarbeek

Je hebt praktische hulp nodig en er is niemand in je omgeving die je hiervoor kan vragen? De vrijwilligers van onze hulpdienst helpen je dan graag bij: vervoer naar bijvoorbeeld familie, hobbyclub, ziekenhuis, winkel, kleine klussen in en om het huis zoals iets ophangen, een rookmelder plaatsen of een lekkende kraan repareren incidenteel tuinonderhoud.

 De hulpdienst is vooral bedoeld om mensen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en deel te laten nemen aan het sociale leven. Voor alle hulp geldt dat die alleen gegeven kan worden als er geen andere oplossing is. 

Meer informatie: Vrijwillige Hulpdienst Laarbeek | LEV Laarbeek

Zorgeloos vertier

27 maart was de Kick-off van Zorgeloos vertier. Zorgeloos vertier is een nieuw initiatief georganiseerd door dorpsondersteuner Bart Drouwen en ouderenwerker Miranda Goedemans. Na de enthousiaste reacties en positieve feedback is besloten deze activiteit door te zetten in 2024. 

Met Zorgeloos vertier biedt LEV Laarbeek twee keer in de maand op een laagdrempelige manier activiteiten en een lunch aan. De activiteit is bedoeld voor inwoners van Laarbeek met beginnende tot matige geheugenproblematieken zonder indicatie dagbesteding. Indien gewenst mag de mantelzorger hierbij aansluiten. De middag start met een gezellige, al dan niet leerzame tafel activiteit. Vervolgens is er een gezamenlijke kook activiteit en tot slot een beweeg activiteit, georganiseerd door Laarbeek actief. 

Zorgeloos vertier vindt plaats in het dorpshuis in Lieshout. op woensdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur op de oneven weken van de maand. De kosten zijn € 10,00 per persoon.

Bij vragen of aanmelding kun je contact opnemen met: Bart Drouwen bart.drouen@levgroep.nl of Miranda Goedemans miranda.goedemans@levgroep.nl

Zorgeloos vertier | LEV Groep

Zorgeloos vertier   Zorgeloos vertier

Mantelzorg café Laarbeek

In navolging van andere gemeentes zal vanaf 6 mei ook in Laarbeek een maandelijks mantelzorg café zijn! Tijdens het mantelzorg café kan men op een laagdrempelige manier elkaar ontmoeten, inschrijven, vragen stellen aan het steunpunt en wordt er voor hen die willen een creatieve activiteit aangeboden.

Het mantelzorg café in Laarbeek zal iedere 1e maandag van de maand van 19.00 - 20.30 uur plaatsvinden in het dorpshuis van Lieshout.

Voor vragen mag men contact opnemen met het steunpunt mantelzorg Laarbeek
Email  miranda.goedemans@levgroep.nl of telefoon 06 41 51 64 53