Vrijwillige Hulpdienst Laarbeek

Je hebt praktische hulp nodig en er is niemand in je omgeving die je hiervoor kan vragen. De vrijwilligers van onze hulpdienst helpen je dan graag bij:

  • vervoer voor het doen van je boodschappen
  • vervoer naar bijvoorbeeld een broer, zus, vriendin, hobby club, ziekenhuis enzovoorts
  • kleine klussen in en om het huis
  • begeleiden van ouderen of van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking
  • oppas, ter ontlasting van mantelzorgers

Het gaat altijd om kleine hulpvragen. De hulp is soms éénmalig, maar kan ook voor een langere periode worden aangevraagd.

Voor wie?

De hulpdienst is vooral bedoeld om mensen te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Voor alle hulp geldt dat die alleen gegeven kan worden als er geen andere oplossing is én als we een geschikte vrijwilliger beschikbaar hebben.

Wanneer je geen hulp nodig hebt, maar je wat eenzaam voelt en graag eens een praatje maakt, dan kun je je aanmelden bij ons Maatjes project.

Kosten en verzekering

Voor de diensten wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd. 
Per klus wordt een prijsafspraak gemaakt (vanaf € 2,50).

Als er sprake is van vervoer, vraagt de vrijwilliger een kilometervergoeding van € 0,30 per kilometer. De vrijwilligers zijn tijdens hun werkzaamheden verzekerd via de Vrijwilligerspolis.

Informatie en aanvragen hulp:

  • Telefonisch spreekuur op maandag, woensdag, vrijdag van 9.00-10.30 uur 0492 46 42 89

Neem contact op met onze specialisten

Maartje Keizers Jongerenwerk LEV Geldrop-Mierlo

Maartje
Keizers

Dorpsondersteuner Beek en Donk - Jongerenwerker - Coördinator Match Mentor