Mantelzorgwaardering Laarbeek

Waardering voor mantelzorgers!

Als mantelzorger ben je veel belangrijker dan je zelf misschien denkt. Daarom wil de gemeente Laarbeek je graag bedanken voor de hulp en zorg die je biedt aan jouw naasten. Ook in 2022 is er weer een Gemeentelijk mantelzorgwaarderingsactie.

Aanvragen

Je kunt vanaf 1 augustus t/m 14 oktober je aanvraag indienen bij de gemeente Laarbeek via Mantelzorgwaardering | Gemeente Laarbeek.
Aanvragen moet ieder jaar opnieuw, via het aanmeldformulier. In dit formulier kun je ook aangeven je de nieuwsbrief (2 maandelijks) van het steunpunt mantelzorg Laarbeek wilt ontvangen.

Meer informatie

Het Steunpunt Mantelzorg Laarbeek is onderdeel van LEVLaarbeek. Hier kunnen mantelzorgers terecht voor informatie, advies, cursussen, begeleiding en emotionele steun. Je kunt ook terecht voor al je vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Heb je vragen over mantelzorg? Neem dan contact op met ons Steunpunt Mantelzorg.

Op de Dag van de Mantelzorg, 10 november, zal LEVgroep weer een feestelijke activiteit organiseren om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Wil jij hiervoor een uitnodiging ontvangen? Geef dit dan door aan Nancy Laurensse (coördinator steunpunt mantelzorg) via mantelzorglaarbeek@levgroep.nl, 06 34165118 of 0492 328800.

Neem contact op met onze specialisten

Miranda Goedemans

Miranda
Goedemans

Coördinator Ouderenwerk - Steunpunt Mantelzorg - Dorpsondersteuner Lieshout